"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Slider

Hypnose Haderslev

Hypnose Syd ligger i Aabenraa ikke langt fra Haderslev. Når klienter gerne kører vejen hen til os, er det som oftest på baggrund af anbefalinger fra andre, der har været hos os. Og det er jo dejligt!

Måske har du allerede forsøgt en masse andre behandlingsformer?

Mange af de mennesker, som henvender sig hos Hypnose Syd, har allerede forsøgt sig med mange andre behandlingsformer, inden de kom til os.
Nogle har været hele sygehussystemet igennem med læger, psykiatere, kiropraktikere og andre sundhedsfaglige personer, hvis de f.eks. har smerter eller andre såkaldt kroniske lidelser. Andre har måske gået i andre behandlingsforløb fx hos psykologer eller psykoterapeuter i et kortere eller længere forløb. Muligvis har de fået  forandring, men er ikke helt nået i mål endnu.

Mange beskriver hypnoseterapi som korttidsterapi

Men troen på, at det kan forandres, har de ikke mistet – den er derinde, måske noget afdæmpet og tvivlende, men den er der.

Og noget inde I dem fortæller, at det er ligesom noget der er længere inde i dem selv, som skaber problemerne – længere inde end der hvor lægen eller psykologen kan nå ind.

Meget ofte er det her vi skaber de allerstørste forandringer hos mennesker. For vi ved, at vi skal ind at arbejde med årsagen til problemet – ikke kun symptomerne og det bevidste sinds forståelse af årsagen.

Hvorfor er hypnose og hypnoterapi så effektivt?

Når vi har så stor succes, der hvor andre har givet op, skyldes det, at vi arbejder med årsagen til, at det i første omgang blev et problem i dit liv. Det har vi nemlig adgang til i hypnosetilstanden.

Du kom jo ikke til verden med denne problematik, så det må være noget du har ”tillært” måske ikke bevidst, men i hvert fald underbevidst og ubevidst. Det er noget i dig, som har skabt et handlemønster, som godt nok synes uheldigt lige nu, men det er skabt af en grund og sandsynligvis på baggrund af nogle fejlagtige overbevisninger.

Overbevisninger er med til at styre vores liv og handlemønstre

En overbevisning er en tanke, som kører i det underbevidste sind, og det kan f.eks. være ”Jeg er ikke god nok”. Den overbevisning kan give et utal af problemer, så som lavt selvværd, jalousi, stress, angst mm.

Det kunne også være en overbevisning, som hedder: ”Det bliver aldrig anderledes”. Den kan skabe ”kroniske smerter”, depression og den kan fastholde medicinforbrug, rygning og alkohol afhængighed og andre gamle handlemønstre af enhver art.

Men alle overbevisninger er bare en tanke, som du har lært at tænke igen og igen, indtil den blev et mønster.

Når noget kan læres, kan det også af læres. Det er det, vi som 5-PATH Hypnoterapeuter kalder for at arbejde med årsagen. Når vi gør det, oplever vi, at der skabes forandring, allerede efter 1. session. Ved de fleste problematikker, skal der dog følges op med yderligere 2-3 sessioner for at skabe varig forandring. Men hypnoterapi, udført korrekt, skaber varig forandring.

Hvorfor virker hypnose så effektivt?

Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvorfor kan hypnose hjælpe mig, når 10 behandlinger hos en psykolog ikke gjorde. Jeg svarer altid, at det er fordi, at når vi er i de fleste former for samtaleterapi, så arbejdes der med det bevidste sind, der hvor logikken er, der hvor begrænsningerne er, der hvor kun ting fra fysikkens verden tæller. Hvis problemet var af logisk karakter, så ville det kunne løses ret hurtigt i det logiske sind.

Men enhver, som har oplevet stærke følelser som f.eks kærlighed, ved, at der stopper al logik. Og sådan er det med følelser generelt. De gemmes i vores underbevidste sind og udløses af alle mulige ting.

Læs evt. hvad tidligere klienter siger om, hvad hypnosebehandling hos Hypnose Syd har gjort for dem.

Søger du hypnose Haderslev så kom til Hypnose Syd.