"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Slider

behandling af Lavt selvværd med hypnoterapi

Hvad er selvværd?

Når vi snakker om selvværd, så snakker vi om den holdning, vi har om os selv, og  hvordan vi ser os selv som mennesker. Her handler det ikke om at være god til noget bestemt så som studierne, arbejdet, en sportsgren m.v., men om at hvile i sig selv og være glad og tilfreds med, hvem man er, og hvad man er for andre. Uanset hvad man måtte have oplevet i livet af nederlag og fiaskoer har man  altså en generel følelse af, at man er noget værd blot ved at være til og ikke pga. ens ydre kvaliteter og det, man præsterer eller er god til.

Hvad skyldes lavt selvværd?

Lavt selvværd handler om tanken om, “ikke at være god nok.” eller “ikke at være ligeså god som alle andre”.

Det kan være i forbindelse med oplevelsen af nederlag i en eller anden forstand, eller det kan være en helt automatisk tanke, der bare kører rundt i hovedet på dem, og er med til at give en negativ og selvdestruktiv tilværelse. Mennesker, der er konstant forfulgt af denne følelse af ikke at være gode nok, har typisk lidt et utal af nederlag, hvilket har ført til, at de har mistet troen på sig selv.
Det kan betyde, at de også fremover vil opleve nederlag på nederlag, fordi de, allerede inden de forsøger at give sig i kast noget, har en overbevisning om, at det nok bliver et nederlag som en følge af alle de tidligere nederlag.

Forventer man, at noget ikke kommer til at gå godt, så ligger det i ens underbevidsthed, at det nok ikke kommer til at gå godt, og man vil derfor, i mange tilfælde ikke gøre, hvad der egentlig kræves, for at det bliver en succes frem for et nederlag, selvom man godt ville kunne gøre det til en succes, hvis man blot troede på sig selv. Det kan være en slags beskyttende mekanisme. “Hvis jeg ikke gør mit bedste, var det jo derfor det ikke lykkes”. 

Ens lave selvværd kan således påvirke ens evne til at præstere, og det kan altså resultere i en ond cirkel, som blot gør både selvværd og selvtillid ringere og ringere.

Lavt selvværd kan også handle om en urealistisk opfattelse af, at man aldrig må lave fejl, skal være vellidt af alle m.v., og er det tilfældet, og laver den pågældende en dag en fejl, eller er der nogen, der ikke kan lide vedkommende, så tror han eller hun simpelthen, at det er fordi vedkommende ikke er god eller elskelig nok.

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside