Hypnose af hjerneskadet

Hjerneskade og hypnose

I Hypnose Syd hjælper vi mennesker med hjerneskade.

Nyere dansk forskning har påvist, at hypnose kan hjælpe mennesker med en pådraget hjerneskade. Personer, med sen-hjerneskadede, har med hypnosen oplevet, at få en bedre hverdag. 

Det har et studie, publiceret af hjerneforsker Jonas Christoffer Lindeløv, i 2017 fra Aalborg universitet påvist. 

Studie af sen-hjerneskadet

I studiet deltog 68 personer som alle har pådraget sig en sen-hjerneskade, enten ved traume, blodprop eller hjerneblødning. Den ældste skade var erhvervet 48 år tidligere, og de nyeste skader inden for kortere tid.  

Deres IQ blev målt inden forsøget startede. De havde samlet set et gennemsnit på IQ 81, målt på arbejdshukommelse. 

De blev inddelt i tre grupper: en aktiv kontrolgruppe en passiv kontrolgruppe, og den egentligt hypnose kontrolgruppe. Kort fortalt går gruppen der får hypnose fra en arbejdshukommelse på de IQ 81, til en arbejdshukommelse på IQ 104. Dette er lidt over gennemsnittet for mennesker med fuld hjernefunktionalitet, uden pådraget hjerneskade. 

De modtager alle den samme behandling med hypnose, nemlig 8 behandlinger a en times varighed, med en uge imellem behandlingerne. 

Dette resultat betyder ikke, at der ikke stadig kan være følger af hjerneskaden, men blot at arbejdshukommelsen er væsentligt forbedret. Arbejdshukommelsen er vigtig, bl.a. for at kunne få en almindelig hverdag til at fungere

Når vi Hypnose Syd arbejder med mennesker med sen-hjerneskade, er behandlingen individuel tilpasset, simpelthen fordi det forbedrer resultatet yderligere.

Vi har arbejdet meget med sen-hjerneskader i Hypnose Syd. Vi har oplevet mennesker som spontant har genfundet f.eks. et glemt sprog, som forsvandt med sen-hjerneskaden. 

Tonny Læbel har selv en fortid som ansat i Hjerne Centeret Syd i Tinglev (HCS), og har ad denne vej oplevet og erfaret, hvad det vil sige, at leve med en sen-hjerneskade. Både for personen med skaden, men også for de pårørende.

Når vi arbejder med mennesker med pådraget sen-hjerneskade, har vi altid et tæt samarbejde med den eller de pårørende, som står klienten nærmest. Vi har også god erfaring med, at den første session foregår i hjemmet, således at alle i hjemmet får en hypnose oplevelse. Samtidig får alle i hjemmet forskellige hypnotiske redskaber, så de kan stå stærkere i sig selv i udfordrende situationer. 

Ring eller skriv for at få en snak om dine udfordringer i forhold til sen-hjerneskader.
Du kan også læse mere uddybende herunder. 

Vase, spejl og lysestager, Hypnose Syd Tonny Læbel

 

Hvad er det hypnosen kan for sen-hjerneskader

Mange mennesker inde for hypnose kredse, tror stadig at hypnose genopretter de mekanismer der er blevet skadet i forbindelse med hjerneskaden, men det er ikke nødvendigvis sandt. I dag hælder man mere til en anden teori, som forskningsforsøget også har været med til at påvise. 

Ved et traume i hjernen, ved hjerneblødninger eller ved blodpropper i hjernen, sker der en nedlukning af det pågældende ramte område. Det sker formentligt helt automatisk for at beskytte hjernevævet, for dermed at begrænse skaden mest muligt.
Denne nedlukning varer i 4-6 måneder efter traumet, hvorefter den gradvist vender tilbage til optimal funktion igen. I tiden efter påvirkningen skaber personen imidlertid en ny identitet. En identitet som hjerneskadet person, og med de begrænsninger som det nu medfører i den pågældende sag. Når så hjernen efter 4-6 måneder igen begynder at fungere, og de begrænsninger som var tilfældet i starten ikke mere gældende, er det den nye identitet, som  gør at klienten stadig oplever og agerer ud fra disse begrænsninger.

Man kan her måske bruge læge og hypnotisør Jens Jørgen Graversens tankegang, som han beskriver i sin bog “Negativ Spontanhypnose”. Han beskriver hvordan man går ind i en “negativ spontan hyponotisk tilstand”. Forklaret således, at efter skaden gen-hypnotiserer man sig igen og igen, ved at opleve de begrænsninger som traumet ganske rigtigt giver. Men når så hjernen vågner igen, er der skabt en række overbevisninger, som gør at begrænsningerne fortsætter, på trods af at hjernen igen fungerer. Altså en proces, som man måske kunne kalde en slags nocebo effekt.

Jens Jørgen Graversen skriver endvidere i sin bog, at alt hvad man skal gøre som hypnoterapeute er, at vi skal lære klienten at vække sig selv igen. Dette er også tilfældet i arbejdet med mennesker med pådraget sen-hjerneskade. Vi skal hjælpe klienten med “at vække sig selv igen”. Altså med hypnoterapeutiske metoder guide klienten til at finde tabte ressourcer frem, og til at re-orientere sig igen.

Overbevisning som styreprogram

Overbevisninger er et ord som vi hypnoterapeuter ofte bruger, og de omtales også i hypnosekredse som styreprogrammer, fordi de styrer vores vaner og mønstre. Det er disse overbevisninger som vi kan ændre sammen med klienten. Effekten af at ændre disse er ofte øjeblikkelige, varige og genopbyggende for den tidligere funktionalitet.

Citat af Jonas Lindeløv, i ‘2Neurosience stats and coding”.

Vores undersøgelse, der viser en stor specifik effekt på arbejdshukommelsens ydeevne af hypnotiske forslag, der involverer tilbagevenden til præ-skade (eller normal) funktion. Det er en RCT med i alt 68 patienter stratificeret til målrettet hypnose, en aktiv kontrol og en passiv kontrol. Effekten af fire og otte behandlingssessioner vurderes med langvarig opfølgning.

Link til tidsskriftet Brain, A journal of Neurology:
https://academic.oup.com/brain/article/140/4/1100/2970094

 
image missing

Kontakt os på
+45 4017 2324

Tove Risbjerg –  Hypnose Syd