"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Slider

HVAD ER HYPNOSE og hypnoterapi?

Mit arbejde med hypnoterapi, de sidste mange år, har overbevist mig om, at selve hypnose tilstanden, er en unik tilstand, vi mennesker har, som giver os adgang til vores overbevisninger, som i virkeligheden er vores styreprogrammer i hjernen og at vi med de, forholdsvis simple terapeutiske værktøjer man har i værktøjskassen som hypnoterapeut, kan om-programmere disse “styreprogrammer” nærmest øjeblikkeligt.

Du kan læse lid tom, hvad andre klienter har fået ud af behandlingerne ved at klikke her.

Selve “hypnosetilstanden”

Vi definerer hypnosetilstanden, som en tilstand hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget samt som en tilstand af øget modtagelighed. Dvs. En tilstand hvor vores kritiske faktor, som sidder i vores bevidste sind, er dæmpet og underbevidstheden er åben for indlæring. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand.  Jeg kommer mere ind på den kritiske faktor senere.

Hypnose er helt naturligt

Samtidig er hypnosetilstanden helt naturlig. Det er en tilstand vi bevæger os ind og ud ad dagligt.  Mange kender tilstanden når de oplever det, som vi kalder ”motorvejshypnose”.  Det at køre bil er indlært ubevidst/underbevidst og det sidder på rygraden. Derfor kan man, særligt hvis man kører samme strækning dagligt, have følelsen af, at være lidt ”inde i sig selv” imens man kører – og pludselig kortvarigt – blive i tvivl om man mon har passeret sin afkørsel eller lignende. Man har været i hypnose.

KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller ønsker du en uforpligtende snak om dine muligheder? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Børn er meget forandringsvillige

Børn er i hypnose op til 90% af deres vågne tid. De er altid koncentreret og fokuserede om noget. De  er i en forestillingsverden.  Mange har oplevet at børn ikke hører når vi snakker til dem, når de f.eks. leger. Vi skal helt hen foran dem og nærmest ”rive” deres opmærksomhed væk fra legen og hen på det vi siger. De er i hypnose.  Børn er også meget mere modtagelige, for det vi gør og siger, end voksne.

Nogle af svarene på ovenstående, vil du kunne finde selv, ved at lytte til min gamle læremester Calvin Banyan, på nedenstående link, som tager knap 6 min.

Den kritiske faktor

Jeg nævnte tidligere ”den kritiske faktor”. Den sidder imellem vores bevidste og underbevidste sind og er en beskyttende funktion og en sammenlignende mekanisme. Den beskytter os mod unødig forandring bl.a. ved, at sammenligne nye informationer med alt hvad vi ellers ved og har oplevet i vores liv. Når man er i hypnose er den kritiske faktor mindre aktiv, og det er rigtig godt, når vi arbejder med mennesker i terapi – for det betyder at vi, som hypnoterapeuter, kan omgås den kritiske faktor og ”lægge et nyt styreprogram ind”. Vi kan arbejde med underbevidstheden. Vi kan ændre de uhensigtsmæssige overbevisninger klienten fejlagtigt har skabt sig gennem livet, fordi vores forslag og vores terapi ikke bliver ”afvist” af den kritiske faktor. 

Hvad er overbevisninger?

Overbevisninger ligger som oftest i vores underbevidsthed, hvilket betyder, at vi ofte ikke er klar over, hvor meget de styrer vores adfærd, handlemåder og tanker om os selv og omverdenen. Jeg havde f.eks. engang en klient der vejede noget mere end hun ønskede at veje. Under regressionen, som er en essentiel del af hypnoterapeutisk behandling, erfarer klienten, at hun har skabt overbevisningen: ”Jeg er nødt til at spise rigtig meget mad, for at jeg bliver uatraktiv for mænd. ” Klienten dannede sig denne overbevisning efter hun som barn var blevet udsat for overgreb. Dengang hjalp denne overbevisning hende måske, men i dag hvor hun er blevet voksen, gør den ikke noget godt for hende. 

De fleste af os kender tanken ”jeg er ikke god nok” eller ”jeg er ikke ligeså god som alle andre”. Det er i virkeligheden også en overbevisning der er blevet skabt gennem livet. Vi er jo ikke født med denne overbevisning. 

Denne overbevisning giver måske et handlemønster, hvor man holder sig tilbage eller bliver genert, bare for at give et eksempel på, hvordan en overbevisning styrer vore handlinger.  Dette kan munde ud i lidelser som depression, angst og stress. (de kan evt makkeres som links til de sider der beskriver dette)

Hypnoseterapi er effektivt til at ændre overbevisninger.

Overbevisninger kan bearbejdes og opløses under hypnoterapi. Ligeledes kan følelser som angst og andre former for ubehag og underbevidste reaktioner, forholdsvis let neutraliseres og fjernes med hypnoterapi.

 

Hvad er hypnose?

Man kan guide personer i hypnose, med nogle forholdsvis simple teknikker, samt teste for den rigtige ”dybde” af hypnosen. I hypnose-tilstanden kan man så at sige  ”Lægge nye programmer/overbevisninger ind” og derefter  kalde personen tilbage til normal vågen tilstand. De nye overbevisninger vil virke med det samme, lige som at genstarte en computer efter en ny installation. Man kan kun ændre det, som personen selv ønsker at ændre.  Denne teknik kaldes ren hypnose eller gammeldags hypnose. Den har en her og nu virkning men virkningen har en tendens til at aftage efter noget tid. Derfor har man over de sidste 30-40 år, udviklet hypnoterapi.

 

Hvad er hypnoterapi?

Man har taget det bedste fra Coaching, Gestalt terapi og NLP m.m. for at kunne skabe en mere varig og dybdegående forandring. F.eks. bruger man regressions teknikker, hvor man vha. hypnosentilstanden og en følelse går tilbage til det tidspunkt i klientens liv, hvor problemet/overbevisningen opstod. Det gør man for at fjerne de misforståelser, som kan være opstået under tidligere situationer, i ens liv. Regression under hypnose, er en meget effektiv teknik, hvor man guider klienten til en tidligere situation, hændelse eller oplevelse, som startede denne følelse. Et eksempel kunne være et barns første skideballe, hvor man måske både oplever angst og ked af det hed, hvor barnet kommer til at tro, at det ikke er ok eller ”jeg er ikke god nok”

Et andet eksempel kan være,  barnet der under sygdom oplever febervildelse og pga. det ubehag der opleves, skabes en efterfølgende ”emetofobi” dvs. angst for opkast. 

 

Vi siger at stærke uforløste følelsesmæssige oplevelser, inden 5-6 års alderen, kan blive til følelsesmæssig fastlåsthed, blokeringer eller traumer, som kan forsage alle mulige former for negativ eller uhensigtsmæssig adfærd.

Af andre terapeutiske værktøjer, som ofte bliver anvendt i hypnoterapien, kan nævnes stole-arbejde som kendes, fra Gestaltterapien. Denne teknik er et godt redskab til at håndtere eller eliminere gammel vrede, samt skyld og skamfølelser.

Hvor mange hypnose-behandlinger skal jeg regne med?

Når vi anvender 5-PATH Hypnoterapi, som er den mest strukturerede og udviklede retning indenfor Hypnoterapi, som også er den retning vi uddanner inden for, så bruger vi typisk 3-5 sessioner af 2 timers varighed, for at skabe varig forandring.

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside