Tonny

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

session2

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Hypnose Syds behandlere

"Det er altid vigtigt, at du som klient er tryg ved den behandler, du vælger. Derfor er det en god idé at du tillader dig selv, at stille alle de spørgsmål om hypnose og behandling, du har brug for"

Tonny Læbel

HYPNOSE OG HYPNOTERAPI -hvorfor virker det så hurtigt og effektivt?

Mit arbejde med hypnoterapi, de seneste mange år, har overbevist mig om, at selve hypnosetilstanden, er en unik tilstand, som vi mennesker har. I denne tilstand har vi adgang til vore overbevisninger – i virkeligheden er overbevisningerne vores “styreprogrammer” i hjernen. Og med forholdsvis simple terapeutiske værktøjer, man som hypnoterapeut har i værktøjskassen, kan man omprogrammere disse “styreprogrammer” nærmest øjeblikkeligt og få skabt den ønskede forandring for klienten.

Du kan læse lidt om, hvad andre klienter har fået ud af behandlingerne ved at klikke her.

“Hypnosetilstand” – en definition

Vi definerer hypnosetilstanden som en tilstand, hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret, samt en tilstand af øget modtagelighed. Dvs. en tilstand, hvor vores kritiske faktor, som sidder i vores bevidste sind, er dæmpet og underbevidstheden dermed mere åben for ny indlæring. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand. 

Hypnose er naturlig og en ufarlig lærerig tilstand

Samtidig er hypnosetilstanden helt naturlig. Det er en tilstand vi bevæger os ind og ud ad flere gange dagligt. Mange kender tilstanden, når de oplever det, som vi kalder ”motorvejshypnose”.  Det at køre bil er indlært ubevidst/underbevidst og det sidder på rygraden. Derfor kan man, særligt hvis man kører samme strækning dagligt, have følelsen af, at være lidt ”inde i sig selv”, medens man kører – og pludselig kortvarigt – blive i tvivl om man mon har passeret sin afkørsel eller lignende? Man har været i hypnose.

Hypnose til børn – Børn er meget forandringsvillige

Børn er i hypnose op til 90% af deres vågne tid. De er altid koncentreret og fokuseret om noget. Og meget ofte er de i en forestillingsverden.  Mange har oplevet, at børn ikke hører, når vi snakker til dem fx når de leger. Vi skal helt hen foran dem og nærmest ”rive” deres opmærksomhed væk fra legen og hen på det, vi siger. De er i hypnose.  Børn er også meget mere modtagelige, for det vi gør og siger, end voksne er.

Hvis jeres udfordringer drejer sig om børn, så kan det være en god ide også at læse siden “Børn og familier”.     

Her kan du også læse mere om en helt særlig måde vi arbejder på, for at skabe hurtig og varig forandring for hele familien. 

Istedet for at barnet bliver problemet, så bliver hele familien løsningen, på alle familiemedlemmers trivsel.

Kontakt os på +45 3048 4032

Tonny Læbel · Har modtaget den internationale pris som “Årets 5-PATH® instruktør i 2016 og 2018.

Den kritiske faktor

Jeg nævnte tidligere ”Den kritiske faktor”. Den sidder mellem vores bevidste og underbevidste sind- den er dels en beskyttende funktion og dels en sammenlignende mekanisme. Den beskytter os mod unødig forandring bl.a. ved at sammenligne nye informationer med alt, hvad vi ellers ved og har oplevet i vores liv.

Når man er i hypnose er den kritiske faktor mindre aktiv, og det er rigtig godt, når vi arbejder med mennesker i terapi – for det betyder, at vi som hypnoterapeuter, kan omgås den kritiske faktor og ”lægge et nyt styreprogram ind”. Vi kan arbejde med underbevidstheden. Vi kan ændre de uhensigtsmæssige overbevisninger, som klienten fejlagtigt har skabt sig gennem livet, fordi vores forslag og vores terapi ikke bliver ”afvist” af den kritiske faktor. 

Hvad er overbevisninger?

Overbevisninger ligger som oftest i vores underbevidsthed, hvilket betyder, at vi ofte ikke er klar over, hvor meget de styrer vore følelser, adfærd og tanker om os selv og omverdenen. Jeg havde f.eks. engang en klient, som vejede noget mere end hun ønskede at veje. Under regressionen, som er en essentiel del af den hypnoterapeutiske behandling, erfarer klienten, at hun har skabt overbevisningen: ”Jeg er nødt til at spise rigtig meget mad for ikke at være attraktiv for mænd. ” Klienten dannede sig denne overbevisning efter at hun som barn var blevet udsat for overgreb. Dengang hjalp denne overbevisning hende måske, men i dag, hvor hun er blevet voksen, gør den ikke noget godt for hende. 

De fleste af os kender tanken: ”Jeg er ikke god nok” eller ”Jeg er ikke ligeså god som alle andre”. Det er i virkeligheden også en overbevisning, der er blevet skabt gennem livet. Vi er jo ikke født med denne overbevisning. 

Denne overbevisning giver måske et handlemønster, hvor man holder sig tilbage eller bliver genert – bare for at give et eksempel på, hvordan en overbevisning styrer vore handlinger.  Dette kan munde ud i lidelser som depression, angst og stress. 

Hypnoseterapi er effektivt til at ændre overbevisninger

Overbevisninger kan bearbejdes og opløses under hypnoterapi. Ligeledes kan følelser, som angst og andre former for ubehag og underbevidste reaktioner, forholdsvis let neutraliseres og fjernes med hypnoterapi.

Hvad er hypnose?

Man kan guide personer i hypnose med nogle forholdsvis simple teknikker, samt teste for den optimale ”dybde” af hypnosestadiet. I hypnose-tilstanden kan man så at sige ”lægge nye programmer/overbevisninger ind” og derefter  kalde personen tilbage til normal vågen tilstand. De nye overbevisninger vil virke med det samme, lige som at genstarte en computer efter en ny installation. Man kan kun ændre det, som personen selv ønsker at ændre.  Denne teknik kaldes ren hypnose eller gammeldags hypnose. Den har en her og nu virkning, men virkningen har en tendens til at aftage efter noget tid. Derfor har man over de sidste 30-40 år udviklet hypnoterapi.

Hvad er hypnoterapi?

Man har taget det bedste fra Coaching, Gestalt terapi og NLP m.m. for at kunne skabe en mere varig og dybdegående forandring. F.eks. bruger man regressionsteknikker, hvor man vha. hypnosentilstanden og en følelse går tilbage til det tidspunkt i klientens liv, hvor problemet/overbevisningen opstod. Det gør man for at fjerne de misforståelser, som kan være opstået under tidligere situationer i ens liv. Regression under hypnose, er en meget effektiv teknik, hvor man guider klienten til en tidligere situation, hændelse eller oplevelse, som startede denne følelse. Et eksempel kunne være et barns første skideballe, hvor man måske både oplever angst og ked af det hed, hvor barnet kommer til at tro, at det ikke er ok eller ”jeg er ikke god nok”

Et andet eksempel kan være  barnet, som under sygdom oplever febervildelse og pga. det ubehag der opleves, skabes en efterfølgende ”emetofobi” dvs. angst for opkast. 

Vi siger, at stærke, uforløste følelsesmæssige oplevelser opstået inden 5-6 års alderen, kan blive til følelsesmæssig fastlåsthed, blokeringer eller traumer, som kan forårsage alle mulige former for negativ eller uhensigtsmæssig adfærd.

Af andre terapeutiske værktøjer, som ofte bliver anvendt i hypnoterapien, kan nævnes stole-arbejde, som kendes fra Gestaltterapien. Denne teknik er et godt redskab til at håndtere eller eliminere gammel vrede, samt skyld- og skamfølelser.

Hvor mange hypnose-behandlinger skal jeg regne med?

Når vi anvender 5-PATH Hypnoterapi, som er den mest strukturerede og udviklede retning indenfor Hypnoterapi, som også er den retning vi uddanner inden for, så bruger vi typisk 3-5 sessioner af 2 timers varighed for at skabe varig forandring.