Børn og Unge

Vi arbejder meget med hypnose til børn og unge – og vi har stor succes med det.

Børn er meget hurtige at arbejde med, da de i forvejen er i hypnose meget af deres vågne tid – op til 90% af tiden. Når de leger, kender du måske det, at de kan være svære at få kontakt med. Det skyldes, at de er fokuseret og koncentreret om det, de er i gang med, og dermed i hypnose, da det er tilstande for hypnosestadiet. Bl.a. derfor oplever vi ofte, at der kræves færre behandlinger af børn for at skabe varig forandring. For unge mennesker ligger årsagen til, at forandringen skabes hurtigere hos dem, ofte til grund i at de ikke har båret rundt på deres problemer lige så længe som voksne og ældre.

Områder, hvor vi har stor succes at anvende hypnose til børn og unge er bl.a.:

 • angst (præstationsangst, eksamensangst, separationsangst)
 • mobning
 • lavt selvværd
 • lav selvtillid
 • “særlig sensitiv”
 • svigt
 • ensomhed
 • tal- og læsevanskeligheder
 • koncentrationsproblemer
 • sengevædning
 • spiseforstyrrelser
 • maveproblemer
 • fobier
 • vrede
 • udfordringer ifm. forældres skilsmisse
 • OCD
 • følger af at have diagnoser som f.eks. ADHD, Tourette, Autisme osv. (ofte giver det lavt selvværd at opleve sig selv som “anderledes”)

Som udgangspunkt arbejder vi med børn ned til 7 -års alderen. Men vi har også oplevet, at have stor succes at anvende hypnose til børn helt ned til 4-års alderen.

Når vi arbejder med børn, er samarbejdet med jer som forældre mindst ligeså vigtigt.

Det være sig:

 • den gode dialog
 • kommunikationen omkring barnet
 • åbenhed omkring jeres egen del i barnets problematikker
 • at I viser barnet, at I har tillid til barnets behandler
 • at I bakker barnet op i sin forandring
 • at I hjemmearbejder med de ting, som vi vejleder jer I under forløbet

Hvordan foregår en hypnose med børn? – hypnosesessioner er skånesomme

Når vi arbejder med hypnose med børn foregår det lidt anderledes, end når vi arbejder med voksne klienter.

Behandlingen starter altid med en telefonisk forsamtale med dig/jer som forældre. Her spørger vi ind til barnets problematik og hvordan I som forældre og barnet oplever dette. Vi vil gerne vide, hvor længe problemet har stået på og om der er sket andet i barnets liv, som kan have haft indflydelse. Vi vil gerne kende alle symptomerne på barnets problematik og ikke mindst, så vil vi gerne vide, hvordan det skal være anderledes.

Når vi kender alle disse svar på forhånd, kan vi koncentrere os fuldt og helt om barnet og bruge tiden optimalt, når barnet kommer til sin første behandling.

Når I kommer første gang, vil vi altid invitere dig/jer som forældre med ind i klinikken. Samarbejdet med jer er meget vigtigt, ligesom samspillet mellem jer og jeres barn er vigtigt. Ikke mindre er det vigtigt, at barnet oplever samspillet mellem os som terapeut og dig/jer forældre.

Nogle gange vil vi gerne, at I bliver under hele behandlingen, og andre gang ser vi helst, at vi har rummet alene med barnet. Det vurderer vi individuelt og i samråd med jer.

Ring gerne til os for en snak – vi vil gøre vores bedste for at vejlede jer så godt som muligt.

Hypnose Syd – Hypnose med børn og unge er ét af vore specialer!

Læs om Hypnose til børn i Politiken 

Hypnose med børn

Kontakt os på
+45 4017 2324

Tove Risbjerg –  Hypnose Syd