At gå til hypnose - velvære til sindet

At gå til Hypnose

Det at gå til hypnose giver velvære til sindet og hjælper dig til at overkomme små og store udfordringer i dagligdagen. Hypnose løfter dit sind til nye muligheder og slipper dig fri til at opnå ting du ikke troede muligt.

Efter en lang og svær periode i sit liv. Ofte gennem flere år med tilbagefald lykkes det klienten at komme på rette kurs gennem et forløb med hypnoseterapi.

De bagvedliggende år har dog sat sit præg. Til trods for den forandringsproces klienten har været igennem ved bl.a. nu at kunne være i roen, opstår der naturligt en tvivl på om det nu “holder ved”. Her hjælper de mange nyerhvervede redskaber med at kunne håndtere de følelser der melder sig. Bare frygten for dette kan i sig selv give tilbagefald til gammelkendte mønstre og vaner. Derfor gør flere af vore klienter brug af “at gå til hypnose” dvs. efter et afsluttet forløb kommer klienten efter 1 mdr., dernæst efter 3 mdr. og fremadrettet hver 3 mdr. eller 6 mdr. Klienten holder hjernen “opdateret” og sættes ind på rette kurs igen.

Dette kan sidestilles med at andre går til massage, hvor den fysiske krop ydes velvære. Gennem hypnoseterapi er det blot hjernen, der “masseres”.

Hvad er det?

Hypnose har balanceret på grænsen mellem kvaksalveri og terapi siden omkring det 18. århundrede, men indenfor de seneste årtier har behandlingsformen taget dampen op som en alternativ behandling for mange lidelser.

Hypnose er en trance-lignende mental tilstand, hvor folk oplever øget opmærksomhed og koncentration. Mens det ofte beskrives som en søvnlignende tilstand, udtrykkes den bedre som en tilstand af fokuseret opmærksomhed og levende fantasier. Mennesker i en hypnotisk tilstand virker ofte søvnige og uddelte, men i virkeligheden er de i en tilstand af hyperbevidsthed.

Udtrykket “hypnose” er afledt af det antikke græske ord for “søvn” (“hypnos”)

Kontakt os på
+45 4017 2324

Tove Risbjerg –  Hypnose Syd