"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Slider

BEHANDLING AF ANGST

Hvis du er angst eller lider af angstanfald, så ved du at det hæmmer dig i at leve livet fuldt ud. Angsten kan ovenikøbet være selvforstærkende på den måde at du er angst for hvornår angsten igen melder sig. 
Og endelig kan angst sætte sig som fysiske symptomer så som stivhed i muskler og led, spiseforstyrrelser o.m.fl.

Vi tilbyder hjælp og behandling af angst. Angst er den følelse der fortæller dig når du bliver utryg, så du kan kæmpe eller stikke af fra det, der giver dig utryghed.

  • Når man lider under angst følelsen, er det ofte fordi den er blevet “kronisk” dvs. at vi af forskellige psykiske årsager hverken kæmper eller stikker af, oftest fordi vi har lært ikke at lytte til, eller reagere på vores følelser.

Angst er vores vigtigste følelse, i forhold til at beskytte os selv imod fare. Hvis vi ikke havde denne følelse, ville vi som race aldrig have overlevet. Fysisk sker der det ved angst, at kroppen får et ordentligt skud adrenalin, og derved sætter kroppen i alarmberedskab. Den fortæller os, at vi skal tage stilling til, enten at kæmpe, flygte eller ”Fryse”. At ”Fryse” betyder i denne sammenhæng, at forblive i alarmberedskab, uden endnu at have taget stilling til om det er mest formålstjeneligt at kæmpe eller stikke af.

Det er forholdsvis simpelt at slukke for alarmberedskabet igen, og vi sørger altid for at lære dig dette, allerede i første session. (evt. klik til kontakt os)

  • Alarmberedskab mærkes oftest som hurtige og overfladiske vejrtrækninger, højt blodtryk og deraf hjertebanken, varme og derfor sved mm.

  • Man kan være angst for mange forskellige ting. Angst for at dø, at blive forladt, angst for at miste, angst for angsten, mm, samt angst for alle mulige ting, dyr eller fænomener, som store pladser, hvepse, uvejr ol.

  • Alarmberedskab er en tilstand som vi kun skal være i for en kort stund, da den er meget slidsom for kroppen sindet og vores energi og så begrænser den os på en lang række områder, den forhindre os i at indlære nyt, i at lave nuancerede handlestrategier og meget andet.

  • Mennesker der oplever at angsten fylder på en uhensigtsmæssig måde i deres liv, er ofte i konstant alarmberedskab med deraf følgende træthed, udmattet hed, ked af det hed, manglende koncentration og hukommelse osv. Eller den kan sætte sig i kroppen som fysiske symptomer så som stivhed i muskler og led, spiseforstyrrelser m.fl.

  • Angst skyldes ofte et indlært handlemønster.

Angsttilstanden er oftest udløst af tidligere oplevelser med angst, og kan stamme helt tilbage fra barndommen, hvis der f.eks. ligger tidligere oplevelser, som ikke er følelsesmæssigt forløste. Hypnosetilstanden giver adgang til det underbevidste sind. Det er der hvor vores oplevelser er lageret og derfor også der hvor problemet kan løses. Når hypnoterapi er så effektivt imod angst, skyldes det, at vi opløser, eller rettere forløser angsten, der hvor den startede.

Du kom ikke til verden med angst, så den behøver heller ikke at fylde i din tilværelse nu.

 

Behandling Af Angst Med Hypnose

Med 5-PATH hypnoterapi arbejder vi med årsagen til at du har angsten, eller at du ikke får reageret korekt på følelsen.

Med hypnose og hypnoterapi vil du allerede efter første behandling opleve, at angsten helt forsvinder eller en betydelig reduktion i graden af din angst og intensiteten i dine angstanfald

FÅ ET LIV UDEN ANGST – Ønsker du at leve uden angst, kontakt os for at høre mere om hvornår vi kan starte din positive forandringsprocess.

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside