Børn og Familie

Hypnose med børn, kræver stor involvering af forældrene

Vi har mangeårig erfaring indenfor børne- og ungeområdet, herunder rådgivning til forældrene. Med de hypnoterapeutiske redskaber kan vi skabe varige forandringer hos det enkelte individ, ligeledes i familierne med ibrugtagning af nye strategier for alle familiemedlemmer til fremme for at skabe en ny, positiv og funktionel hverdag. Altafgørende faktor i denne forandringsproces er alle familie parters vilje til samarbejde. Hypnose med børn drejer sig både om barnet og om forældrene.

Første session sker i hjemmet

Vi har erfaring med at tilbyde 1. session ude i hjemmet, hvor hele familien får introduktion til hypnosen og dens effektfulde virkning. Ligeledes introduceres brugbare redskaber til alle i familien for bedre at kunne navigere i hverdagen. Under denne session er der god mulighed for at alle parter kan få stillet relevante spørgsmål, hvilket er tryghedsskabende før den afsluttende fælles gruppesession med hypnose for hele familien.

Hypnose øger livskvaliteten

Det er meget givende at være part af den dynamik, der opstår i familien – ofte er det meget længe siden at hele familien har været så tætte. Det skaber en sårbarhed, men også en åbenhed. Alle parter i familien ”opdager”, at de hver især har gjort sit bedste ud fra givne livsvilkår. De får øje for hinandens værdier. De styrkes og forenes og kan lade dette være styrende faktor i deres familieliv fremadrettet.

Her kan du læse om tidligere klienters oplevelser med behandlingerne hos Hypnose Syd.

Ring gerne til os for en snak – vi vil gøre vores bedste for at vejlede jer så godt som muligt.

Hypnose Syd – Hypnose med børn og familier er ét af vore specialer!
Alle vores Hypnotisører har gennemgået uddannelsen til Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut.

Historik hypnose med børn

I gamle tider blev hypnotisk lignende teknikker brugt til helbredelse og andre ceremonier. (Bibelske referencer i både det gamle og det nye testamente beskriver beretninger om syge børn, der reagerer på helbredelsesmetoder baseret på tro. Primitive kulturer har anvendt trance-fænomener med børn i indvielsesritualer og forskellige andre ceremonier.

Den moderne hypnosehistorie – hos både børn og voksne – findes i den rige, fascinerende og udfordrende historie hos mange læger i det 18. århundrede i Europa og endnu mere i det 19. århundrede. Mange læger bidrog med betydelig klinisk erfaring og teoretiske begreber til vores nuværende forståelse af klinisk hypnose og dens anvendelighed i klinisk sundhedspleje.

Hypnose med børn

Kontakt os på
+45 4017 2324

Tove Risbjerg –  Hypnose Syd