"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

"Når vi arbejder med 5-Path hypnoterapi, arbejder vi med årsagen til problemet, ikke symptomerne"

Tonny Læbel

Tonny Læbel

"Hypnose er den terapiform, med størst succesrate og færreste behandlinger. Omkring 93 % får deres fulde forandring efter blot 3-5 behandlinger"

Slider

Hypnose med Børn og unge 

 

Vi arbejder meget med hypnose med børn og unge og vi har stor succes med det. Børn er meget hurtige at arbejde med, da de i forvejen er i hypnose meget af deres vågne tid, op til 90% af tiden. Når de leger, kender du måske at de kan være svære at få kontakt med. Det skyldes at de er fokuseret og koncentreret om det de er igang med, altså i hypnose. Bl.a. derfor oplever vi også ofte, at der kræves færre behandlinger af børn, for at skabe varig forandring.

Unge mennesker er også ret hurtige at arbejde med, da de jo ikke har slæbt rundt på deres problemer, lige så længe som voksne og ældre.

Ofte løser det også andre problemer i familien, når det behandlede barn begynder at ændre adfærd. F.eks. når et barn har fået meget opmærksomhed, er der måske andre børn i familien der ikke får nok opmærksomhed, som igen giver problemer. Denne problematik ændres som sagt også ofte når vi hjælper barn og forældre med at forandre gamle mønstre.

Områder, hvor vi har stor succes med ar arbejde med hypnose med børn er bl.a.:

 • sengevædning
 • angstproblematikker / uro
 • mobning
 • lavt selvværd
 • lav selvtillid
 • “særlig sensitiv”
 • koncentrationsproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • udfordringer ifm forældres skilsmisse
 • mave problemer
 • fobier
 • OCD
 • vrede
 • følger af at have diagnoser som f.eks. ADHD, Tourette, (ofte giver det lavt selvværd at opleve sig selv som “anderledes”) autistiske træk, osv.

Som udgangspunkt arbejder vi med børn ned til 7 års alderen. Men vi har også oplevet, at have stor succes med at arbejde med hypnose med børn helt ned til 4-års alderen.

Når vi arbejder med børn, er samarbejdet med jer, som forældre, mindst ligeså vigtigt. 

Det være sig

 • den gode dialog
 • kommunikationen omkring barnet
 • åbenhed omkring jeres egen del i barnets problematikker
 • at i viser barnet, at i har tillid til barnets behandler
 • at i bakker barnet op i sin forandring
 • at i hjemme arbejder med de ting, som vi vejleder jer i, under forløbet.

Hvordan foregår en hypnose session med børn?

Når vi arbejder med hypnose med børn foregår det lidt anderledes, end når vi arbejder med voksne klienter.

Behandlingen starter altid med en telefonisk forsamtale med dig/jer som forældre. Her vil vil spørge ind til barnets problematik og hvordan i, som forældre, og barnet oplevet dette. Vi vil gerne vide, hvor længe problemet har stået på og om der er sket andet i barnets liv, der kan have haft indflydelse. Vi vil gerne kende alle symptomerne på barnets problematik og ikke mindst, så vil vi gerne vide hvordan det skal være anderledes.

Vi vil også spørge ind til barnets interesser. Det kan også være hvad barnet kan lide at se eller spille. 

Når vi kender alle disse svar på forhånd, kan vi koncentrere os fuldt oh helt om barnet, og bruge tiden optimalt, når barnet kommer til behandlingen.

Når i kommer første gang, vil vi altid invitere dig/jer som forældre med ind i klinikken. Samarbejdet med jeg er meget vigtigt og samspillet mellem jer og jeres barn, er også vigtigt. 

Nogle gange, vil vi gerne, at i bliver under hele behandlingen, og andre gang ser vi helst, at vi har rummet alene med barnet. Det vurderer vi efterhånden.

 

Hvis dit barns problematik ikke er listet her på siden, så ring alligevel for en snak hvor vi kan sige om vi mener, at kunne hjælpe i netop jeres tilfælde.

Ring gerne til os – vi vil gøre vores bedste for, at vejlede jer så godt som muligt. 

 

Hypnose Syd – Hypnose med børn og unge er ét af vore specialer!

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside