Hypnose af børn og unge

Vi arbejder meget med hypnose af børn og unge – og vi har stor succes med det.

Børn er meget nemme at arbejde med, da de i forvejen er i en form for hypnose meget af deres vågne tid – op til 90% af tiden. Når de leger, kender du måske det, at de kan være svære at få kontakt med. Det skyldes, at de er fokuseret og koncentreret om det, de er i gang med, og dermed i hypnose, da det er tilstande for hypnosestadiet. Bl.a. derfor oplever vi ofte, at der kræves færre behandlinger af børn for at skabe varig forandring. For unge mennesker ligger årsagen til, at forandringen skabes hurtigere hos dem, ofte til grund i at de ikke har båret rundt på deres problemer lige så længe som voksne og ældre.

Success med hypnose af børn og unge

Vi har stor success med hypnose af børn og unge indenfor følgende områder

 • angst (præstationsangst, eksamensangst, separationsangst)
 • mobning
 • lavt selvværd
 • lav selvtillid
 • “særlig sensitiv”
 • svigt
 • ensomhed
 • tal- og læsevanskeligheder
 • koncentrationsproblemer
 • sengevædning
 • spiseforstyrrelser
 • maveproblemer
 • fobier
 • vrede
 • udfordringer ifm. forældres skilsmisse
 • OCD
 • følger af at have diagnoser som f.eks. ADHD, Tourette, Autisme osv. (ofte giver det lavt selvværd at opleve sig selv som “anderledes”)

Som udgangspunkt arbejder vi med børn ned til 7 -års alderen. Men vi har også oplevet, at have stor succes at anvende hypnose til børn helt ned til 4-års alderen.

Samarbejde med forældre

Når vi arbejder med børn, er samarbejdet med jer som forældre mindst ligeså vigtigt.

Det være sig:

 • den gode dialog
 • kommunikationen omkring barnet
 • åbenhed omkring jeres egen del i barnets problematikker
 • at I viser barnet, at I har tillid til barnets behandler
 • at I bakker barnet op i sin forandring
 • at I hjemmearbejder med de ting, som vi vejleder jer I under forløbet

Hvordan foregår en hypnosesession med børn?

Når vi arbejder med hypnose med børn foregår det lidt anderledes, end når vi arbejder med voksne klienter.

Behandlingen starter altid med en telefonisk forsamtale med dig/jer som forældre. Her spørger vi ind til barnets problematik og hvordan I som forældre og barnet oplever dette. Vi vil gerne vide, hvor længe problemet har stået på og om der er sket andet i barnets liv, som kan have haft indflydelse. Vi vil gerne kende alle symptomerne på barnets problematik og ikke mindst, så vil vi gerne vide, hvordan det skal være anderledes.

Når vi kender alle disse svar på forhånd, kan vi koncentrere os fuldt og helt om barnet og bruge tiden optimalt, når barnet kommer til sin første behandling.

Når I kommer første gang, vil vi altid invitere dig/jer som forældre med ind i klinikken. Samarbejdet med jer er meget vigtigt, ligesom samspillet mellem jer og jeres barn er vigtigt. Ikke mindre er det vigtigt, at barnet oplever samspillet mellem os som terapeut og dig/jer forældre. 

Nogle gange vil vi gerne, at I bliver under hele behandlingen, og andre gang ser vi helst, at vi har rummet alene med barnet. Det vurderer vi individuelt og i samråd med jer.

Mangeårig erfaring med hypnose af børn

Vi har mangeårig erfaring indenfor børne- og ungeområdet, herunder rådgivning til forældrene. Med de hypnoterapeutiske redskaber kan vi skabe varige forandringer hos det enkelte individ, ligeledes i familierne med ibrugtagning af nye strategier for alle familiemedlemmer til fremme for at skabe en ny, positiv og funktionel hverdag. Altafgørende faktor i denne forandringsproces er alle familie parters vilje til samarbejde.

Vi har erfaring med at tilbyde 1. session ude i hjemmet, hvor hele familien får introduktion til hypnosen og dens effektfulde virkning. Ligeledes introduceres brugbare redskaber til alle i familien for bedre at kunne navigere i hverdagen. Under denne session er der god mulighed for at alle parter kan få stillet relevante spørgsmål, hvilket er tryghedsskabende før den afsluttende fælles gruppesession med hypnose for hele familien.

Det er meget givende at være part af den dynamik, der opstår i familien – ofte er det meget længe siden at hele familien har været så tætte. Det skaber en sårbarhed, men også en åbenhed. Alle parter i familien ”opdager”, at de hver især har gjort sit bedste ud fra givne livsvilkår. De får øje for hinandens værdier. De styrkes og forenes og kan lade dette være styrende faktor i deres familieliv fremadrettet.

Ring gerne til os for en snak – vi vil gøre vores bedste for at vejlede jer så godt som muligt. 

Hypnose Syd – Hypnose med børn og familier er ét af vore specialer!

Generel information omkring hypnose på dansk Wikipedia

Hypnose med børn

Kontakt os på
+45 4017 2324

Tove Risbjerg –  Hypnose Syd